» Welkom » wie zijn we »

Activiteiten- en ontmoetingscentrum Trefpunt 4

Trefpunt 4 is een activiteiten- en ontmoetingscentrum te Ieper. Het is een initiatief van de vzw Stuurkracht - Trefpunt. Dit bestaat uit een samenwerkingsverband met verschillende partners uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de welzijnszorg (zie ook deze pagina).

Het centrum richt zich in de eerste plaats naar volwassenen (18 - 65 jaar) met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Het gaat hierbij om mensen die zelfstandig wonen of onder begeleiding wonen, en voor wie een aanbod aan dagstructuur en vrijetijdsinvulling wezenlijk is om zich in de maatschappij te handhaven .

Trefpunt 4 staat ook open voor mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben bij het uitbouwen van een dagstructuur, het vinden van zinvolle bezigheden, het doorbreken van de eenzaamheid, het leggen van sociale contacten en het aansluiten bij het gewone vrijetijds- en ontspanningsleven. Het gaat om een gevarieerde groep mensen uit alle lagen van de bevolking en van verschillende leeftijdsklassen. De deelnemers noemen we leden.

De meeste leden worden aangemeld door een organisatie, voorziening of zorgopnemer. We werken dan ook op basis van duidelijke afspraken met de doorverwijzer. Voor meer informatie over de afspraken met de doorverwijzer: klik hier

Trefpunt 4 is aanvullend op Stuurkracht 2, het arbeidszorgcentrum. Gesitueerd binnen hetzelfde gebouw. Voor meer informatie kunt u hier klikken.