Trefpunt 4

Trefpunt 4 is een activiteiten- en ontmoetingscentrum in het centrum van Ieper. Het centrum richt zich in de eerste plaats naar mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Het betreft mensen die zelfstandig wonen of onder begeleiding wonen, en voor wie een aanbod aan dagstructuur en vrijetijdsinvulling wezenlijk is om zich te handhaven in de maatschappij.

Trefpunt 4 staat open voor mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben bij het uitbouwen van een dagstructuur, het vinden van zinvolle bezigheden, het leggen van sociale contacten en het aansluiten bij het gewone vrije tijd- en ontspanningsleven.

Geïnteresseerden kunnen in het ontmoetingscentrum gewoon even langs komen.


Trefpunt 4 is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.

Trefpunt 4 wil de werking versterken met enkele vrijwilligers, die volgende opdrachten kunnen opnemen:

  • Iemand helpen bij het uitvoeren van zijn/haar vrijetijdsactiviteit, bijvoorbeeld breien, knutselen of een handwerk maken.
  • Leden een (nieuwe) knutsel- of handwerktechniek aanleren waarin je sterk bent of die je zelf graag doet.
  • Een luisterend oor en aanspreekpunt zijn voor een lid die zijn of haar verhaal wil vertellen.
  • De groep, in de voormiddag, bijstaan tijdens het bereiden van de warme maaltijd.
  • Meegaan met een kleine groep leden op één van de externe activiteiten, zoals wandelen, filmbezoek, socio-culturele uitstapjes, boodschappen doen.

De activiteiten gaan door tijdens de weekdagen (niet 's avonds en niet op donderdag). We verwachten een aanwezigheid van minstens twee maal per maand (voor- of namiddag).

Voor meer informatie omtrent onze vrijwilligerswerking kunt u hier klikken.