» Disclaimer »

Disclaimer

vzw Stuurkracht - Trefpunt besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site.

De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde site en/of pagina’s. Wanneer wij verwittigd worden van onjuistheden of onvolledigheden van de gegevens, zullen wij zo spoedig mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

De website van de vzw Stuurkracht-Trefpunt bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van die andere websites.